Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, a włoską prowincją di Forli-Cesena

2004-01-06

29 maja 2004 we włoskiej prowincji di Forli-Cesena zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, a włoską prowincją. Porozumienie podpisał Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski oraz Prezydent di Forli-Cesena Piero Gallina.

 


UMOWA O PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY
I PARTNERSTWIE


Pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim
(Rzeczpospolita Polska)
i
Prowincją Forli Cesena
(Republika Włoch)

Prowincja Forli Cesena i Powiat Gnieźnieński zgodnie wyrażają życzenie pogłębienia wzajemnych kontaktów jak również rozbudowania partnerskiej współpracy w duchu wspólnej przynależności do Unii Europejskiej. Tak, więc podstawowym założeniem jest przekonanie, że władze samorządowe muszą wziąć znaczący udział w dalszym umacnianiu Unii Europejskiej w kwestiach politycznych. Dlatego też Prowincja Forli-Cesena i Powiat Gnieźnieński zobowiązują się rozszerzać kontakty oraz relacje przyjacielskie jak również konkretną współpracę.

 

Współpraca powinna rozwijać się przede wszystkim poprzez bezpośrednie kontakty między stowarzyszeniami , związkami oraz organizacjami i obejmować następujące zagadnienia i działania:

Starostwo Powiatowe