Współpraca w zaresie pośrednictwa prac z Włochami

2003-11-15

W czwartek 13 listopada 2003 roku doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli włoskiej prowincji di Forli-Cesena dotyczącego możliwości wyjazdu do pracy we Włoszech osób bezrobotnych. W spotkaniu uczestniczył Starosta Jacek Kowalski, Juliusz Trojanowski, Hanna Adamczak, Małgorzata Matczak i Lucjan Graczyk.

 

Była to kolejna wizyta mająca charakter roboczy. Uściślono na niej procedury i wymagania skierowane zarówno do strony włoskiej jak i polskiej konkretyzujące szczegóły wyjazdu bezrobotnych do Włoch.

 

Rozmowy i uzgodnienia dotyczyły realizacji projektu AMICA (Accoglienza della Manodopera Immigrata nel Comparto Agroindustriale) tj. projektu przyjazdu pracowników spoza UE w branży rolniczej. Projekt ten jest realizowany przez stronę włoską już od połowy 2002 roku i w tej chwili beneficjentami tego projektu mają być pracownicy z Polski pracujący w sektorze rolniczym.

Prowincja di Forli-Cesena jest regionem, w którym dominuje rolnictwo a przedstawiciele włoscy reprezentowali zrzeszenie firm rolniczych "CENTURIA" i dlatego pertraktacje dotyczące naboru pracowników związane były z rolnictwem. Włosi przedstawili trzy bazowe kryteria doboru. Wiek do 30 do 40 lat, pochodzenie z obszarów wiejskich i doświadczenie z branży rolniczej.

Działania w ramach projektu AMICA już się zaczęły we Włoszech i polegają na:

Starostwo Powiatowe