BHP bez tajemnic dla uczniów ZSP nr 1

2017-11-06

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie przeprowadzono szkolenie z zakresu podstawowych zasad bhp w rolnictwie.
 
W trakcie spotkania, które zorganizowano 25 października br., nowe wiadomości zdobyło 25 uczniów pierwszych klas Technikum Mechanizacji Rolnictwa. 

Szkolenie obejmowało zarówno podstawowe zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie, jak i przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników. Podczas dyskusji szczególną uwagę zwracano na: aspekt bezpieczeństwa przy codziennej pracy na terenie obejścia gospodarstwa rolnego oraz pracy przy użyciu maszyn i urządzeń rolniczych. Omówiono również proces właściwego stosowania środków chemicznych. Szkolenie przeprowadził pracownik PT KRUS w Gnieźnie, Piotr Szczudło. 

Podsumowaniem szkolenia był konkursowy test wiedzy. Dla najlepszych uczniów przygotowano pamiątkowe nagrody, które wręczyli: zastępca dyrektora OR KRUS w Poznaniu Łukasz Grabowski oraz dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Marcin Makohoński.
Starostwo Powiatowe