Jak skutecznie „sprzedać" powiat?

2006-01-17

Powiat Gnieźnieński stawia duży nacisk na odpowiednią promocję zarówno w kraju, jak i za granicą. Na miarę możliwości finansowych jest podejmowanych szereg działań z zakresu promocji, jak i Public Relations.

Działania promocyjne charakteryzują się czterema podstawowymi właściwościami:

Aby móc stwierdzić, że działania promocyjne są skuteczne należałoby przeprowadzić odpowiednie badania marketingowe, co z kolei pociągałoby za sobą środki finansowe. Ponadto odbiorcami korzyści płynących z promocji powiatu są indywidualne podmioty takie jak hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne itp. a nie Starostwo.

W ostatnim czasie nasila się trend promocji regionów poprzez odpowiednie produkty turystyczne, stąd w roku 2006 planowane jest opracowanie programu rozwoju produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego. Wydaje się, że sztandarowym produktem Powiatu Gnieźnieńskiego powinien być Szlak Piastowski. Z tego powodu w roku 2003 z inicjatywy Starostwa została utworzona Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski". Obecnie wiele działań o charakterze turystycznym jest podejmowanych wspólnie z OT „SP".

Turystyka odgrywa co raz większą rolę w rozwoju gospodarki w ujęciu makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Zwykle tendencje krajowe przekładają się na sytuację lokalnej branży. Rok 2005 jest w opinii fachowców oceniany jako całkiem dobry – kolejny na „ścieżce wzrostu". Należy mieć zatem nadzieję, że ta tendencja będzie również odczuwalna w Powiecie Gnieźnieńskim.

I. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

II. Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski" III. Udział w targach krajowych i zagranicznych

IV. Wydawnictwa promocyjne (własne)

W roku 2005 Powiat Gnieźnieński wydał pakiet nowych folderów promocyjnych:

W roku 2006 będą wznawiane dodruki powyższych pozycji z możliwością poszerzenia wybranych wydawnictw o dodatkowe języki, m.in. w planach wybrane pozycje w języku hiszpańskim i węgierskim.
Ponadto w roku 2006 planowane jest wydanie:

V. Współpraca z prasą branżową

VI. Strona internetowa www.powiat-gniezno.pl VII. Inwestycje turystyczne VIII. Inne: Plany promocyjne powiatu w roku 2006:

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Starostwo Powiatowe