Pierwsze prace na linii Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej

2018-03-28

Od połowy marca br. trwają pierwsze prace utrzymaniowe na Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej. Dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i obecnego zarządcy infrastruktury GKW – Towarzystwa Przyjaciół Kolei Średzkiej „BANA”, przystąpiono do wstępnego uporządkowania wyznaczonych odcinków linii wąskotorowej.

W ramach działań związanych z aktywizacją osób bezdomnych, Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej w Gnieźnie "DOM” wsparło swoimi siłami brygadę torową. Za sprawą sprzyjającej aury, w ciągu kilku dni prac udało się oczyścić pierwszy kilometr linii kolejowej z krzewów i pnączy zarastających tory na odcinku dawnej cukrowni. Prace porządkowe miały również miejsce pomiędzy Żelazkowem, a Niechanowem. Takie czynności są wręcz niezbędne przed przystąpieniem do czekającej GKW modernizacji. Przetarg na budowę stacji kolejowej Jelonek oraz remont początkowego odcinka toru został ponownie rozpisany. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ze względu na brak zgłoszenia oferentów. Przywracanie do życia kolei wąskotorowej jest jednym z priorytetów gnieźnieńskiego starostwa w obszarze promocji turystyki.

Starostwo Powiatowe