Muzyka pasyjna zabrzmi w Katedrze Gnieźnieńskiej

2006-04-05

W repertuarze znajdą się: Wykonawcy:

Patronat medialny nad koncertem objęli: Radio PLUS oraz tygodnik "Przegląd Gnieźnieński".

Rozkwit polskiej pieśni pasyjnej przypada na XVI w. Pod wpływem reformacji dochodzi do głosu pieśń narodowa, powstają pieśni oparte na tekstach ludowych, a także pieśni pasyjne i poezje łączone w większe zbiory - kancjonały. W późniejszych wiekach też powstały liczne pieśni pasyjne, szczególnie dużo pojawiło się ich w wieku XIX. W religijności chrześcijańskiej tematyka pasyjna była zawsze obecna.
Przedstawiano cierpienie i mękę Jezusa. Wydarzenia te były motorem do tworzenia i opisywania stanów duszy przeszytej doświadczeniem bólu.

Zespół Muzyki Dawnej Collegium Vocale rozpoczął swą działalność w 1992 roku pod patronatem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
Już w pierwszym roku istnienia, dzięki niezwykłemu zaangażowaniu muzyków, Collegium Vocale osiągnęło profesjonalny poziom wykonawstwa, plasując się w czołówce polskich grup wokalnych a capella. Zaowocowało to licznymi zaproszeniami na najważniejsze festiwale muzyki dawnej w kraju, a także nagraniem materiału na pierwszą płytę kompaktową. Ważnym wydarzeniem w rozwoju Collegium Vocale było nawiązanie ścisłej współpracy z zespołem instrumentalnym Ars Nova, kierowanym przez Jacka Urbaniaka - jednego z pionierów muzyki dawnej w Polsce.
Wspólnie z nim udało się zrealizować kilka interesujących projektów, przybliżających polskim melomanom świat muzyki średniowiecza w interpretacjach nacechowanych dbałością o zachowanie stylu epoki. Ukoronowaniem dziesięcioletniej działalności zespołu Collegium Vocale stała się nagroda Polskiej Akademii Fonograficznej "Fryderyk 2001" przyznana w kategorii "Album roku - muzyka dawna" za płytę z nagraniami pieśni i motetów Wacława z Szamotuł oraz Missa Paschalis Marcina Leopolity.


Sonia Gralak
Starostwo Powiatowe