Zaproszenie na XII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2019-05-31

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511 ze zm.) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r., który wpłynął do Biura Rady w dniu 31 maja 2019 r., zwołuję nadzwyczajną XII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Odpowiedź służb odpowiedzialnych za prowadzone inwestycje w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w związku z wątpliwościami, które pojawiły się podczas X sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji.
  5. Dyskusja.
  6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Pilak

Starostwo Powiatowe