Włosi otwarci na współpracę z Powiatem Gnieźnieńskim

2006-06-01

Podczas konferencji i licznych warsztatów, odbywających się w ramach "Town Twinning 2006", przedstawiciele szkół, uniwersytetów oraz instytucji działających na rzecz kultury omówili zagadnienia dotyczące aktualnych trudności, z jakimi zmaga się młodzież. Wbrew pozorom problematyka zagadnienia okazała się dość zbieżna. Delegaci wszystkich państw biorących udział w konferencji, tj. Polski, Włoch, Francji, Niemiec, Węgier i Hiszpanii zgodnie przyznali, iż wobec niektórych współczesnych barier, prawidłowy rozwój młodzieży, nie jest łatwy. Gnieźnianie zaprezentowali stanowisko władz samorządowych w kwestii oświaty, wychowania oraz wspomagania lokalnego rynku pracy. Podjęto także dyskusję na temat instrumentów wsparcia adresowanych do młodzieży naszego Powiatu.

Starosta Jacek Kowalski podczas indywidualnych konsultacji z przedstawicielem Rządu Włoskiego, Panem Umberto Grani, oraz członkami zarządu prowincji szeroko dyskutował na temat aktualnych możliwości współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z Forli Cesena. Omówiono szczegóły dotyczące dalszych wzajemnych kontaktów pomiędzy szkołami, ośrodkami pozaszkolnymi oraz organizacjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i turystyki.

Uwieńczeniem wizyty we Włoszech było spotkanie Starosty Jacka Kowalskiego z Prezydentem Prowincji di Forli Cesena. Prezydent Massimo Bulbi potwierdził wolę dalszego pogłębiania wzajemnych kontaktów oraz rozbudowywania partnerskiej współpracy w duchu przynależności do Unii Europejskiej. Wizyta we Forli miała szczególny charakter, gdyż zbiegła się z drugą rocznicą podpisania umowy o wzajemnym partnerstwie. Należy dodać, że całkowite koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem delegacji Powiatu Gnieźnieńskiego we Forli były refundowane z funduszy Unii Europejskiej.

Rafał P. Spachacz
Starostwo Powiatowe