Powiat z dofinansowaniem na przebudowę dróg

2019-10-09

Powiat Gnieźnieński pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe. Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej ze Szczytnik Czerniejewskich do Czeluścina, gdzie kwota wsparcia wynosi ponad 420 tys. zł oraz przebudowy drogi od granicy powiatu do Kowalewa i Popowa Podleśnego w gminie Mieleszyn, która dofinansowana zostanie kwotą blisko 4 mln zł.

3 października w Urzędzie Gminy Łubowo Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski oraz przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego: Anna Jung Wicestarosta Gnieźnieński i Mariusz Mądrowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, podpisali umowę dofinansowania inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z dofinansowania w ramach funduszu skorzystają ponadto samorządy: Gminy Łubowo, Gminy Witkowo oraz Gminy Niechanowo.

Starostwo Powiatowe