Gnieźnieńskie Młodzieżowe Forum Ekologiczne

2019-10-24

"Energia odnawialna energią przyszłości" to hasło Gnieźnieńskiego Młodzieżowego Forum Ekologicznego, które 22 października zorganizowano w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Program forum obejmował między innymi tematyczne prelekcje specjalistów oraz prezentacje z zakresu źródeł energii odnawialnej, przygotowane przez uczestników forum ze szkół ponadpodstawowych powiatu . W ramach wydarzenia, przed budynkiem gnieźnieńskiego starostwa uruchomione zostało ponadto specjalne – pokazowe stanowisko do produkcji brykietu.

Ideą przyświecającą organizacji forum jest zachęcenie do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego i czystości powietrza.

Starostwo Powiatowe