Organizatorzy IV Biegu Europejskiego podziękowali Staroście

2006-07-10

IV Bieg Europejski odbył się 30 kwietnia 2006 r. i był jednym z czterech biegów zaliczanych do klasyfikacji Grand Prix Powiatu Gnieźnieńskiego. Gnieźnieński Bieg Europejski to największa tego typu impreza w Polsce na atestowanej 10-kilometrowej trasie.

Poprzez specjalne wyróżnienie Komitet Organizacyjny wyraził nadzieję (a wręcz przekonanie) , że „…dotychczasowa współpraca przyczyni się do umocnienia wizerunku Gniezna, jego pozycji w kraju, zwiększenia prestiżu społecznego i stanie się źródłem sukcesów w promocji naszego Powiatu we wspólnej Europie”.

Rafał P. Spachacz
Starostwo Powiatowe