XXVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 30 czerwca 2020 roku

2020-06-30

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 1200  za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (www.posiedzenia.pl) - na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zmianami).

Porządek obrad:
https://powiat-gniezno.pl/pl/komunikaty/5009
 

Starostwo Powiatowe