Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2020-07-13

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie 13 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie zainaugurował Starosta Piotr Gruszczyński, wręczając członkom Rady akty powołania.

Podczas inauguracyjnego spotkania dokonano wyboru prezydium Rady w osobach:

Rady działalności pożytku publicznego to zespoły o charakterze konsultacyjnym i doradczym składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. Zasady działania rad reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do ustawowych zadań Rady należy między innymi:

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2020-2023:

 1. Danuta Winiarska;
 2. Jacek Kowalski;
 3. Daria Benke;
 4. Janusz Bukowski;
 5. Stanisław Dolaciński;
 6. Maria Brykczyńska;
 7. Dariusz Śmiałowski;
 8. Kamilla Wesołowska-Czajka;
 9. Marek Barczyński;
 10. Jakub Dzionek;
 11. Eleonora Mądra;
 12. Hanna Budnik.

Więcej informacji dla organizacji pozarządowych na:
www.powiat-gniezno.pl w zakładce "Dla Mieszkańca" - "Organizacje Pozarządowe"

 

Starostwo Powiatowe