Dzień Otwarty w Lokalnym Centrum Agrobiomasy Asket

2020-10-05

W ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy „Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”, Firma ASKET wspólnie z Wydziałem Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Polskim Klubem Ekologicznym - Okręg Wielkopolski - Koło w Gnieźnie oraz Urzędem Gminy Kiszkowo zorganizowała prezentacje ekologiczne - Dzień Otwarty w Lokalnym Centrum Agrobiomasy Asket®: pokaz linii brykietowania Biomasser® oraz instalacji fotowoltaicznej i cieplnej pn. „Rola Odnawialnych Źródeł Energii w ochronie klimatu”.

Wydarzenie, w którym udział wzięli uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie, odbyło się 29 września 2020 r. Uczestnicy mieli między innymi okazję do obejrzenia pokazu produkcji brykietów ze słomy w unikalnej technologii Biomasser® oraz zapoznania się ze schematem i zasadą działania instalacji fotowoltaicznej zasilającej zakład oraz zbiornika do retencjonowania wody deszczowej. Spotkanie zakończył tematyczny konkurs z nagrodami.

Prezentacje dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach przedsięwzięcia: „Z ekologią żyj w zgodzie i pomagaj przyrodzie - konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą na terenie powiatu gnieźnieńskiego”.

 

Starostwo Powiatowe