Komputery i środki ochrony osobistej dla rodzin zastępczych

2020-11-25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie w ramach Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19, przekazało nowe komputery dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Zakupu komputerów, dokonano po przeprowadzonej diagnozie i rozpoznaniu potrzeb rodzin zastępczych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Komputery mają służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką rodzin zastępczych. Szczególnego znaczenia nabiera to podczas nauczania zdalnego w czasie trwania epidemii.

To nie jedyne wsparcie oferowane rodzinom zastępczym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie w ramach wspomnianego wyżej projektu zakupiło i przekazało  rodzinom zastępczym oraz wychowankom pieczy zastępczej środki ochrony osobistej w łącznej ilości: 7842 sztuk rękawiczek, 3273 sztuki maseczek oraz 100 litrów płynów do dezynfekcji.

Starostwo Powiatowe