Szpital tuż przed oddaniem nowego budynku i z kolejnym dofinansowaniem

2021-03-26

W Starostwie Powiatowym zorganizowano konferencję prasową z udziałem Starosty Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego oraz dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie Grzegorza Sieńczewskiego, której głównymi tematami były: sytuacja finansowa powiatu gnieźnieńskiego w latach 2018-2020, pozyskanie dofinansowania przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na zakup ambulansu, wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji, a także stan przygotowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie do konkursu na prowadzenie oddziału neurologicznego z zakresem leczenia udarów.

 

Sytuacja finansowa powiatu gnieźnieńskiego w latach 2018-2020

Powiat Gnieźnieński zamknął rok 2020 nadwyżką budżetową w wysokości ponad 17 mln zł. Dochody wynosiły 178 mln, natomiast wydatki 160 mln zł. Patrząc w perspektywie trzech ostatnich lat powiat gnieźnieński nadrobił ponad 25 mln zł względem roku 2018. Przypomnijmy, że rok 2018 zakończyliśmy ponad 17 mln zł deficytem. Dzięki działaniom podjętym przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, kolejne dwa lata powiat gnieźnieński zakończył na plusie: rok 2019 nadwyżką w wysokości ponad 7 mln zł i rok 2020 nadwyżką budżetu w kwocie ponad 17 mln zł. Mając na uwadze powyższe skumulowany wynik budżetu w latach 2018-2020 wynosi blisko 8 mln zł. Zobowiązania finansowe powiatu zostały zmniejszone z 29 mln w roku 2018 do poziomu 25 mln w roku 2020.

 

Bieżąca sytuacja Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

  1. przygotowano dokumentację powykonawczą do złożenia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;
  2. rozpoczęto montaż wyposażenia budynku w meble i łóżka;
  3. zakończono montaż centralnej sterylizatorni (planowane uruchomienie 26.03.2021 r.);
  4. uruchomiono i sprawdzono wszystkie instalacje w budynku (elektryczna, informatyczna, wodociągowa, kanalizacji, klimatyzacji, wentylacji, gazów medycznych);
  5. rozpoczęto montaż urządzeń wyposażenia hemodynamiki 1 (angiograf);
  6. uzgodniono wstępny termin montażu odbiorników telewizyjnych na salach chorych;      
  7. dokonano 90% odbiorów budynku z uwagami robót od Generalnego Wykonawcy - trwa usuwanie usterek.

Przyznana kwota na zakup ambulansu to 500 000,00 zł, natomiast kwota niespełna 20 000,00 zł przeznaczona jest na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

 

Stan przygotowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
do konkursu na prowadzenie oddziału neurologicznego z zakresem leczenia udarów

Szpital przygotowuje ofertę w związku z prowadzonym konkursem przez NFZ. Sukcesem zakończyły się rozmowy z pracownikami Szpitala Dziekanka, którzy zadeklarowali chęć współpracy ze szpitalem powiatowym. Szpital spełnia także większość pozostałych kryteriów, które dzięki zaangażowaniu pracowników pozwalają na złożenie dobrej oferty. Szpital Pomnik Chrztu Polski posiada niezbędny sprzęt medyczny, dostosowywane są także pomieszczenia, tak aby spełniały najwyższe standardy. Dzięki rozbudowie warunki dla pacjentów będą gwarantowały leczenie na bardzo dobrym poziomie.

Starostwo Powiatowe