Elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych

2021-05-20

W szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński proces rekrutacji, podobnie jak w poprzednich latach, przebiegać będzie przy pomocy systemu elektronicznego. W systemie rekrutacji będzie można wybrać trzy szkoły ponadpodstawowe i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński, przygotowano blisko 1,5 tysiąca miejsc.

Absolwent szkoły podstawowej może wybierać spośród następujących typów szkół ponadpodstawowych:

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone zostały na stronie internetowej:

Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022 obejmuje:

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się w poniedziałek 17 maja. Ze względu na stan epidemii COVID-19 wnioski można składać poprzez:

 

Instrukcja „krok po kroku”

W przypadku wątpliwości dotyczących naboru i rekrutacji dodatkowe informacje możesz uzyskać w swojej szkole podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Najważniejsze informacje o terminach

Krótki przewodnik dla ucznia

Starostwo Powiatowe