Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu | 23.01.2023 |

2023-01-19

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2023 roku o godz. 13.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie ul. Żwirki i Wigury 27.

Plan posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie.
3. Informacja w sprawie zadań zrealizowanych w zakresie kultury oraz sportu za 2022 i plany na rok 2023.
4. Sprawy bieżące będące w kompetencji Komisji w tym opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
5. Wolne głosy i informacje.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Marian Pokładecki

Starostwo Powiatowe