Przekaż 1,5% dla lokalnej OPP

2023-04-11

Od 15 lutego każdy z podatników uprawnionych do składania zeznania ma możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji, fundacji posiadającej Status Organizacji Pożytku Publicznego wpisując w dedykowaną rubrykę zeznania odpowiedni numer KRS. Pamiętajmy, że swoim wsparciem można wspomóc szeroki wachlarz działalności, m.in. w obszarze sportu, kultury, turystyki, wypoczynku, pomocy osobom z niepełnosprawnościami, aktywizacji seniorów, wsparcia najuboższych, opieki nad zwierzętami czy ochrony środowiska. Liczy się każde wsparcie.

 

Wykaz stowarzyszeń i OPP funkcjonujących  na terenie powiatu gnieźnieńskiego 
Lp. Nazwa organizacji Dane kontaktowe Status organizacji pożytku publicznego Gmina KRS
1 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Hufiec Trzemeszno Pl. Kosmowskiego 5,
62-240 Trzemeszno
Tak Trzemeszno 0000266321
2 Międzyszkolny Klub Sportowy ul. Piastowska 11,
62-240 Trzemeszno
Tak Trzemeszno 0000383052
3 Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichowie  Mnichowo 14 B
62-200 Gniezno
Tak Gniezno 0000079471
4 Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "Siedlisko"  os. Kasztanowe 7, Lubochnia
62-200 Gniezno
Tak Gniezno 0000371509
5 Stowarzyszenie "Wielki Mały Uśmiech" Al. Pierwsza 3, Osiniec
62-200 Gniezno
Tak Gniezno 0000457971
6 Wielkopolskie Stowarzyszenie Genealogiczne "GNIAZDO"  Mnichowo 64 a,
62-200 Gniezno
Tak Gniezno 0000309548
7 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno 
Tak Miasto Gniezno 0000195886
8 Federacja Konsumentów Oddział w Gnieźnie ul. Rynek 10,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000075284
9 Gnieźnieńskie Stowarzyszenie
Abstynenckie "Odnowa"
ul. Krucza 3,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000236481
10 Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia  ul. Farna 6,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000075432
11 Liga Obrony Kraju - Ośrodek Szkolenia Kierowców  ul. Jeziorna 9,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000086818
12 Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Gnieźnie ul. Mieszka I 27,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000225587
13 Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „Dom”  ul. Pocztowa 6,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000214496
14 Stowarzyszenie „Ziemia Gnieźnieńska”  ul. Garbarska 1,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000076639
15 Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. Bolesława Chrobrego ul. Kostrzewskiego 3,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000379779
16 Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan ul. Chrobrego 40/41,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000055717
17 Stowarzyszenie Wielkopolanie ul. Warszawska 13,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000407468
18 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Gniezno ul. Staszica 11B/16,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000266321
19 Gnieźnieńskie
Stowarzyszenie Amazonek
ul. Chrobrego 40/41,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000257930
20 Polski Związek Niewidomych 
Koło Gniezno
ul. Lecha 5A,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000074145
21 Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
Oddział Gnieźnieński
ul. Wojska Polskiego 1,
62-300 Września
Tak Miasto Gniezno 0000156150
22 Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk Gniezno ul. Sobieskiego 20,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000055368
23 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych  ul. Jana Pawła II 2,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000043188
24 Stowarzyszenie MAKI ul. Sikorskiego 12,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000312965
25 Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „Razem”
 
ul. Kolejowa 2,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000079501
26 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Concordia ul. Poznańska 15/28,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000075135
27 Wielkopolski Związek Inwalidów
Narządu Ruchu Koło Gniezno
ul. Lecha 5,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000239124
28 Parowozownia Gniezno ul. Składowa 1,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000349436
29 Polski Klub
Ekologiczny
Okręg Wielkopolski
Koło w Gnieźnie
ul. Łubieńskiego 11,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000291210
30 Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Zwierząt "Pomóż Zwierzętom" ul. Gdańska 71/ 1,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000390347
31 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Gnieźnie ul. Warszawska 16/7,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000154454
32 Fundacja Młodzi w Uzależnieniu ul. 3 Maja 1,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000313956
33 Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie ul. Sobieralskiego 13/52,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000627164
34 Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji ul. Gębarzewska 5,
62-200 Gniezno
Tak Miasto Gniezno 0000491138
35 Fundacja Patria Skrzetuszewo 54,
62-280 Skrzetuszewo
Tak Kiszkowo 0000184999
36 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ul. 3 maja 2,
62-280 Kiszkowo
Tak Kiszkowo 0000226369
37 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk" Polna 33,
62-280 Kiszkowo
Tak Kiszkowo 0000392500
38 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech Nadziei" Łopienno 119,
62-213 Łopienno
Tak Mieleszyn 0000300244
39 Stowarzyszenie Artystyczno - Rehabilitacyjno - Terapeutyczne "Promyk" Dębnica 

Dębnica 33,
62-271 Działyń

Tak Kłecko 0000430706
40 Stowarzyszenie Modelarzy Redukacyjnych "Orzeł Gniezno" ul. Łubieńskiego 11,
62-200 Gniezno
Tak Gniezno 0000541917
Starostwo Powiatowe