IX edycja Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

2023-03-08

Centrum PISOP zaprasza:

z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na realizację projektów w jednej z kategorii:


Maksymalna wartość mikrodotacji to 7.000,00 zł

Wkład własny NIE JEST wymagany. Maksymalny okres realizacji projektów to 1 maja 2023 roku - 15 listopada 2023 roku. Budżet przeznaczony na mikrodotacje to 570 500,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Oferty należy składać TYLKO za pomocą GENERATORA dostępnego na stronie www.pisop.org.pl

UWAGA!!!

NABÓR OFERT PROWADZONY BĘDZIE od 20 lutego 2023 roku do 30 marca 2023 roku do godz. 12.00. 
Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie.

Szczeółowe informacje na: Wielkopolska Wiara 2023 | Centrum PISOP

Starostwo Powiatowe