Floriany 2023 - zgłoś inicjatywę

2023-05-12

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

Już od 1 maja przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu FLORIANY 2023. Można je wysyłać do 30 czerwca 2023 roku. Kapituła Konkursowa będzie oceniać prospołeczne inicjatywy OSP zrealizowane w latach 2021-2022.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i sprawdzenie, do której kategorii pasuje Państwa  projekt. Może to właśnie Wy zdobędziecie prestiżową statuetkę FLORIANA?

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia swojej inicjatywy jest wypełnienie formularza online i w formie papierowej, który należy przysyłać, wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową, na adres biura ZG ZOSP RP 00-340 Warszawa, ul Oboźna 1.

Liczy się data stempla pocztowego. Projekty przysłane po 30 czerwca nie będą podlegały ocenie Kapituły Konkursowej.

Starostwo Powiatowe