Straż i policja pod nowym dowództwem

2007-01-26

Strażacy oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę st. bryg. Waldemara Janusza. Podziękowanie za wieloletnie dowodzenie komendą złożył m.in. starosta Krzysztof Ostrowski.

St. bryg. Waldemar Janusz swoją drogę zawodową rozpoczął w 1976 r. jako zastępca komendanta w ZZSP w Zakładzie Przemysłu Metalowego ,,Hipolit Cegielski\'\' w Poznaniu. Później pracował w Zjednoczeniu Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Pile - jako st. inspektor ochrony przeciwpożarowej, komendant w ZZSP Kopalni Węgla Brunatnego ,,Konin\'\'.

Gnieźnieńską strażą pożarną kierował od 16 lat. Dowodząc jedną z największych jednostek w województwie wielkopolskim, uzyskiwał bardzo dobre wyniki - miejscowa komenda zawsze była w ścisłej czołówce w rankingu komend powiatowych leżących na terenie województwa. W trakcie swojej kadencji doprowadził do całkowitej wymiany sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostki oraz znacznej poprawy warunków socjalnych strażaków. Wspomagał czynnie ochotnicze straże pożarne w powiecie, doprowadzając do włączenia w KSRG wszystkie jednostek OSP. Od 2004 r. prowadził i nadzorował największą inwestycję komendy - rozbudowę obiektu, w którym będzie funkcjonować Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Poza obowiązkami służbowymi angażował się w działalność społeczną - był współzałożycielem Stowarzyszenia Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych ,,Na Ratunek\'\'. W stowarzyszeniu tym pełni funkcję prezesa.

Za swoją pracę nagradzany był wieloma medalami i odznaczeniami, m.in. złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa\'\', odznaką honorową ,,Za zasługi dla Miasta Gniezna\'\' i odznaką honorową ,,Za zasługi dla województwa wielkopolskiego\'\'. Towarzystwo Miłośników Gniezna przyznało mu tytuł ,,Gnieźnianina roku 2006\'\'.

Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie swego komendanta żegnała już kilka miesięcy temu, i to dwukrotnie. Najpierw odszedł ze służby mł. insp. Sławomir Grzybowski, a krótko później na wicekomendanta wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. awansowany został następca Grzybowskiego - podinsp. Jacek Krysiński. Od tej obowiązki komendanta gnieźnieńskiej policji pełnił dotychczasowy zastępca nadkom. Tomasz Francuszkiewicz.

25 stycznia na stanowisko komendanta policji oficjalnie powołany został młd. insp. Paweł Nejman. Dotychczas pracował on jako zastępca komendanta miejskiego policji w Koninie. Komendę, w obecności starosty Krzysztofa Ostrowskiego, przewodniczącej rady powiatu Danuty Winiarskiej, prezydenta miasta Jacka Kowalskiego oraz policjantów przekazał mu wielkopolski komendant wojewódzki policji w Poznaniu nadinsp. Henryk Tusiński. Podziękował przy tym za wcześniejsze kierowanie komendą podinsp. Jackowi Krysińskiemu, nadkom. Tomaszowi Francuszkiewiczowi oraz zastępcy komendanta kom. Mariuszowi Łozowieckiemu.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe