Promocja wąskotorówki wśród marszałków

2007-03-05

Wśród gości konwentu był starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. Przedstawił on prezentację multimedialną na temat Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej, która jest jednym z elementów promocji powiatu.

Obecnie realizowany jest projekt w ramach działania 1.4 ze ZPORR 2004-2006, mający służyć promocji wąskotorówki. Powiaty gnieźnieński i żniński przygotowały także projekt dotyczący rozwoju infrastruktury Szlaku Piastowskiego, w tym kolejek - gnieźnieńskiej i żnińskiej - w ramach działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W planach jest ponadto rewitalizacja torowiska pomiędzy Gnieznem a Anastazewem oraz na budowę linii pomiędzy Witkowem a Skorzęcinem wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wąskotorówka ma służyć nie tylko przewozom turystycznym, ale także regularnym osobowym oraz towarowym.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe