Rozmowy o ochronie środowiska

2007-03-09

W spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wzięli udział przedstawiciele miasta, a także gmin wchodzących w skład powiatu.
Spotkanie miało służyć ujednoliceniu stanowiska w zakresie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Było to pierwsze z planowanego cyklu dyskusji na temat problemów ochrony środowiska.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe