Uchwała weszła w życie

2007-05-07

Przypomnijmy, że wymiana dokumentów jest konieczna ze względu na zmianę ulicy z 22 Lipca na Gdańską.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe