Zainteresować kibiców Gnieznem

2007-07-16

W debacie o turystyce uczestniczyli m.in. wicestarosta Piotr Gruszczyński, Wojciech Krawczyk, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, radny sejmiku województwa wielkopolskiego Krzysztof Kaleta, przedstawiciele rady miasta oraz instytucji zajmujących się turystyką.

Promocja turystyczna regionu to dla władz powiatu bardzo ważna kwestia, zwłaszcza w perspektywie Euro 2012. Przyjazd do Poznania kibiców to duża szansa zwiększenia ruchu turystycznego także w naszym w powiecie, należy jednak przygotować szereg atrakcji, aby zachęcić ich do zwiedzania nie tylko stolicy Wielkopolski. Jednym z pomysłów jest zorganizowanie dni kultury państw, których reprezentacje będą rozgrywały mecze w Poznaniu.

Przygotowywanie produktów turystycznych odbywa się jednak nie tylko w związku z mistrzostwami. Już w ubiegłym roku Wydział Promocji i Rozwoju starostwa, wspólnie ze starostwem żnińskim rozpoczął opracowywanie projektu ,,Szlakiem Piastowskim od gada, pradziada do Paryża, Wenecji i Rzymu\'\'. Projektodawcy będą się ubiegali o środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.
We wstępnych planach przewiduje się m.in. budowę centrum turystyki konnej, muzeum figur woskowych, toru saneczkarskiego, grodu słowiańskiego, zagospodarowanie terenów zielonych, rekultywację jezior, rekultywację i rozbudowę torowiska kolejki wąskotorowej, rekultywację Wzgórza Lecha oraz prace konserwatorskie w katedrze i uruchomienie regularnych połączeń turystycznych na Szlaku Piastowskim.

Przed kilkoma dniami wicestarosta i przedstawiciele Wydziału Promocji i Rozwoju rozmawiali na temat przygotowywania i realizacji projektu ze starostą żnińskim, potencjalnymi wykonawcami poszczególnych działań oraz z prezydentem Gniezna.
Na realizację projektu można otrzymać refundację w wysokości 85 procent poniesionych kosztów.

Wydział promocji rozpoczął ponadto badania ruchu turystycznego w powiecie, aby określić jaka grupa turystów przyjeżdża tutaj najczęściej, jak postrzegają region i następnie pod tym kontem przygotowywać ofertę turystyczną.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe