Turystyczne inwestycje zagraniczne szansą na rozwój gospodarczy powiatu

2007-08-10

Przedstawicielami Powiatu Gnieźnieńskiego na spotkaniu byli Juliusz Trojanowski Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., która reprezentuje powiat przed WARP oraz Katarzyna Kraska z Wydziału Promocji i Rozwoju gnieźnieńskiego starostwa.

Celem spotkania było przedstawienie oferty inwestycyjnej pod działalność turystyczną Powiatu Gnieźnieńskiego w WARP, a punktem ciężkości zainteresowanie ww. ofertą dyrektora Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego panią Monikę Kapturską oraz przedstawicieli Ambasady Polski w Belgii, którzy poprzez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zapoznają się z propozycją Powiatu Gnieźnieńskiego. Docelowo planowana jest organizacja iventu w Brukseli, podczas którego wytypowane powiaty z terenu Województwa Wielkopolskiego zaprezentują swoją ofertę przedsiębiorcom zagranicznym, którzy chcieliby podjąć inwestycje na terenie Wielkopolski, w tym na terenie naszego powiatu.

Oferta inwestycyjna powiatu pod działalność turystyczną została przedstawiona poprzez prezentację multimedialną. Uwypuklono w niej atuty, jakimi dysponuje nasz powiat oraz 25 terenów do zagospodarowania, wskazanych przez Gminy. Ponadto miała miejsce ożywiona dyskusja dotycząca nie tylko turystycznych, ale i historycznych, edukacyjnych oraz gospodarczych atutów Powiatu Gnieźnieńskiego. Obecnie, według wskazówek udzielonych przez WARP, prowadzone są dalsze działania mające na celu przedstawienie profesjonalnej i kompleksowej prezentacji Powiatu Gnieźnieńskiego w Brukseli.

Przedsięwzięcie, które władze powiatu zdecydowały się podjąć, ma dużą szansę powodzenia. Tym samym przed Powiatem Gnieźnieńskim otwiera się możliwość szerokiej promocji gospodarczej na arenie międzynarodowej oraz szansa na sprowadzenie do powiatu zagranicznych inwestorów. Należy także podkreślić, że tego typu przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru jednorazowego, a będzie stanowić trwały element promocji gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego.

Katarzyna Kraska
Starostwo Powiatowe