X sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2007-10-19

Proponowany porządek obrad

(wstępny)

X SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

30 października 2007 ROKU

Starostwo Powiatowe