Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2007-11-13

W planie budżetu zostaną uwzględnione wnioski komendanta gnieźnieńskiej policji i straży pożarnej o pomoc w zakupie radiowozu dla sekcji prewencji oraz wozu strażackiego. Założenia budżetowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków komisji.

Kolejnym punktem spotkania były problemy przestępczości około samochodowej w powiecie. Informacje na ten temat przedstawił komendant Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie mł. insp. Paweł Nejman. Jak powiedział, najbardziej powszechna i najbardziej dokuczliwa w tym zakresie jest kradzież samochodów. Policja boryka się przy tym z trudnościami z wykryciem sprawców i odzyskaniem mienia. Komendant przyznał, że jest to bardzo złożony i trudny problem. Jak dodał, specyfiką powiatu gnieźnieńskiego jest niestety również brak chęci współpracy z policją osób poszkodowanych.

Dużo lepiej jest w zakresie wyników prewencyjnych. Gnieźnieńska komenda na 31 jednostek wielkopolskich znalazła się pod tym względem na trzecim miejscu, a do drugiego zabrakł tylko jeden punkt. Programy zapobiegania przestępczości realizowane przez policję w bieżącym roku oraz propozycje na rok przyszły przedstawił naczelnik Sekcji Prewencji KPP nadkom. Janusz Warda.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe