Zarząd wspiera zdolnych uczniów

2007-11-19

Stypendia socjalne otrzymało 15 uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i są w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium zostało przyznane na okres od września tego roku do sierpnia następnego roku. Stypendyści będą otrzymywać po 150 zł miesięcznie.

Natomiast stypendia naukowe przyznano 11 uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Od września do czerwca będą otrzymywać miesięcznie również po 150 zł.

- Jestem przekonany, że te pieniądze nie będą zmarnowane, gdyż edukacja jest przepustką do lepszego życia – zwrócił się do młodzieży podczas uroczystości wręczenia stypendiów starosta Krzysztof Ostrowski. – Wyniki, jakie osiągacie świadczą, że ten prosty fakt jest dla was jasny.

Starosta poinformował również, że od przyszłego roku system przyznawania stypendiów będzie rozszerzony o tych uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w określonych przedmiotach. Grono osób, które skorzystają z finansowego wsparcia, będzie zatem o wiele szersze.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe