Nagrody za pomoc w ujęciu sprawcy podpaleń

2007-11-26

Od kwietnia do października tego roku doszło na terenie gminy Kłecko do kilku podpaleń stogów. Spowodowane pożarami straty wyceniono na ok. 30 tys. zł.

Podczas ostatniego zdarzenia z tej serii, 10 października Rafał Lech i Robert Zgoła, słysząc sygnały alarmowe, podjechali na miejsce i zauważyli oddalającego się młodego mężczyznę. Po jego ruchach rozpoznali go i przekazali dane personalne policji, dzięki czemu został on zatrzymany. W trakcie przesłuchania przyznał się po podpalenia pięciu stogów. Zeznał ponadto, że nakłaniał go do tego kolega z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wobec obydwu mężczyzn prokuratura zastosowała dozory policyjne.

Na wniosek komendanta KPP w Gnieźnie mł. insp. Pawła Nejmana, Zarząd Powiatu zdecydował o nagrodzeniu mieszkańców Kłecka za ich postawę. W piątek starosta Krzysztof Ostrowski wręczył im zegarki i dyplomy. Jak powiedział, takie postępowanie należy dawać za wzór, tym bardziej, że często mamy do czynienia ze znieczulicą społeczną. - Ludzie wolą nie widzieć dziejącego się obok nich zła, niż reagować na nie, powiadamiać o tym policję. W małych społecznościach ta współpraca jest o tyle cenna, że ludzie nie są tam tak anonimowi, jak w dużych miastach i łatwo mogą rozpoznać sprawcę tego czy innego zdarzenia – dodał starosta.
Rafał Lech i Robert Zgoła otrzymali również gratulacje od komendanta KPP w Gnieźnie, mł. insp. Pawła Nejmana. Komendant nazwał ich postawę bohaterską i zaznaczył, że bez dobrej współpracy z mieszkańcami policja nie byłaby tak skuteczna w swoich działaniach.
Sami wyróżnieni, skromnie mówią, że znaleźli się po prostu w odpowiednim miejscu i czasie i że tak należało się zachować.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe