Punkt konsultacyjny dla kupujących samochody

2007-11-26

Taki punkt jest jednym ze sposobów poprawy złej atmosfery, jaka wytworzyła się wokół gnieźnieńskich autokomisów. Jak mówili ich właściciele podczas zorganizowanej przez starostwo debaty na ten temat, sprzedaż aut w naszym powiecie znacząco zmalała, a przyczyną tego jest zła atmosfera, jaka wytworzyła się wokół gnieźnieńskich autokomisów.

Zgłoszonym przez starostę Krzysztofa Ostrowskiego pomysłem, który mógłby poprawić sytuację i uspokoić kupujących, jest utworzenie punktu konsultacyjnego, w którym można by sprawdzić, czy dokumentacja samochodu jest zgodna ze stanem faktycznym i jaki jest jego stan techniczny.

Właściciele autokomisów nie wykazali jednak inicjatywy wspólnego pokrycia kosztów utworzenia i prowadzenia takiej jednostki. Wobec tego planowane jest utworzenie punktu przy Centrum Kształcenia Praktycznego na bazie istniejącej już stacji diagnostycznej. Jak powiedział dyrektor CKP Sylwester Sip, aby taki punkt mógł działać, stację należałoby doposażyć w odpowiedni sprzęt, a także zapewnić obsługę prawną. Obecnie trwają szacunki kosztów utworzenia punktu.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe