Zmiany kadrowe

2007-11-26

Przeprowadzone zostały rozmowy kwalifikacyjne z dwoma osobami, które złożyły swoje oferty: Grażyną Piotrowską i Janem Janickim. Konkurs nie został rozstrzygnięty, zarząd zdecydował się na ponowne jego rozpisanie.

Natomiast Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ma nową zastępcę dyrektora. Została nią Magdalena Musiałowicz, która od 1999 roku pracowała w Wydziale Organizacyjno-Prawnym starostwa jako główny specjalista ds. zamówień publicznych.

Jednym z pierwszych jej zadań jest zapoznanie się i ponowna analiza wydanych przez starostwo decyzji, budzących opór społeczeństwa, m.in. dotyczących stawów rybnych w gminie Kiszkowo, składowania odpadów przy ul. Fabrycznej, czy też dotycząca firmy mieszczącej się na ul. Wschodniej, prowadzącej produkcję granulatu z surowców tworzyw sztucznych.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe