Dokumentacja historii

2007-12-21

Z inicjatywą zgromadzenia dokumentacji na terenie powiatu zwrócił się do starosty gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego pan Kazimierz Kabaciński. Na terenie całej Polski akcję taką prowadzi IPN.

Weryfikacją dostarczanych informacji będzie się zajmował historyk i radny powiatu Robert Gaweł. Zebrana dokumentacja będzie następnie przesłana do IPN, a miejsca męczeństwa upamiętnione.

Powodzenie akcji zależy jednak od mieszkańców powiatu. Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców powiatu z prośbą o dostarczanie dokumentów, zdjęć, czy spisanych wspomnień, abyśmy mogli wspólnie uchronić przed zapomnieniem ważne dla naszego regionu wydarzenia.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe