Zostań przewodnikiem

2008-01-02

Kurs kończy się państwowym egzaminem, po którego zdaniu uczestnik otrzyma certyfikat upoważniający do świadczenia usług przewodnickich na terenie Szlaku Piastowskiego.

Pozytywne ukończenie kursu umożliwia więc podjęcie pracy w zawodzie przewodnika terenowego po Szlaku Piastowskim. Szacuje się, że Gniezno w 2007 roku odwiedziło ok. 7000 grup wycieczkowych. Na ogół połowa z nich korzystała z usługi przewodnika. Takich osób jest w Gnieźnie zaledwie kilkadziesiąt. Kurs może być dla Ciebie szansą na nową lub dodatkową ciekawą i dochodową pracę.

Szczegółowe informacje i zapisy w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 12 lub pod nr tel. 061 428 41 00

Artur Krysztofiak
Starostwo Powiatowe