Dyżury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

2008-02-13

Zainteresowani nie muszą jechać do Poznania, tylko przyjść w pierwszy czwartek miesiąca do wydziału architektury i budownictwa starostwa (ul. Sobieskiego, pokój 222). Wojewódzki Konserwator Zabytków dyżuruje od godz. 9.00 do 14.00.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe