Odnawialne źródła energii

2008-05-12

Na konferencję zostali zaproszeni pracownicy Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa z Poznania- dr Alicja Nowak, dr Mirosława Dolska i dr Stefan Pawlak. Dr Alicja Nowak przedstawiła prezentację informującą i promującą działalność Klastra BioMotion, którego członkiem jest również Starostwo powiatowe. Głównym zadaniem projektu BioMotion w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE) są działania mające na celu zwiększenie udziału biopaliw na rynku paliwowym, realizowane poprzez zastosowanie odpowiednich strategii informacji, motywacji i transferu wiedzy.

24 czerwca 2009r. odbędzie się spotkanie dotyczące promocji biopaliw i innych odnawialnych źródeł energii. Starostwo zwróciło się z porośbą do gmin o zgłaszanie uczestników a także tematów, które mogłyby być poruszone podczas konferencji.

Rolnicy, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy powiatu zainteresowani spotkaniem, mogą zgłaszać się bezpośrednio do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pod numerem telefonu 061 4240748. Więcej informacji na temat realizacji projektu BioMotion na stronie: www.biomotion.pl, www.biomotion-project.eu.

Magdalena Musiałowicz
Starostwo Powiatowe