Akcje i konkursy ekologiczne

2008-05-12

Troska o otaczające środowisko jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Wynika ona ze zobowiązania jakie mamy w stosunku do przyszłych pokoleń. Starostwa Krzysztof Ostrowski uważa, że postawy ekologiczne należy kształtować już u najmłodszego pokolenia tj. u dzieci i młodzieży - wówczas w przyszłości przyniesie to efekty w postaci właściwych i pozytywnych zachowań ekologicznych. Wchodząc naprzeciw tym potrzebom Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza środki finansowe na dofinansowanie akcji proekologicznych we wszystkich placówkach oświatowych podległych Starostwu, ale i również w szkołach podstawowych i gimnazjach. Prowadzenie masowych edukacyjnych akcji proekologicznych dla dzieci i młodzieży jest zadaniem wpisanym do Strategii Powiatu Gnieźnieńskiego, w związku z tym konkursy, festiwale, dni ekologiczne współorganizowane przy udziale pracowników Wydziału OS i współfinansowane ze środków PFOS i GW są cyklicznie, co roku.

W poniedziałek (28 kwietnia) odbył się organizowany już po raz drugi, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie II Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „ EKO-SONG 2008”. Nadrzędną idea Festiwalu było przekazywanie poprzez treści artystyczne i ekologiczne zrozumienia, szacunku i respektu dla środowiska naturalnego. W festiwalu brały udział szkoły podstawowe z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Uczniowie szkół wykonywali zespołowo po 1 piosence o tematyce ekologicznej, opowiadającej o problemach i zagrożeniach współczesnego środowiska takich jak: zmiany na ziemi, asfaltowe drogi, tragiczne wizje środowiska naturalnego, ale również pokazującej jak piękna jest wiosna w ogrodzie. Zespoły młodych artystów ubrane były „ekologicznie” w kolorowe wiosenne stroje i koszulki z napisami „zostawiamy czysty świat”. Nagrody dla zwycięskich zespołów ufundowane przez Starostwo to trzy mikrofony bezprzewodowe, które otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie ( I miejsce); Szkoła Podstawowa nr 2 w Gnieźnie ( II miejsce) ; Szkoła Podstawowa w Szydłowie ( III miejsce). Jury konkursu, w pracach którego uczestniczyła Dyrektor wydziału OS Magdalena Musiałowicz przyznano także 3 wyróżnienia dla szkół podstawowych w: Zieleńcu, Sławnie i Kłecku.

29 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkół publicznych w Żydowie oraz 30 kwietnia b.r. w Zespole Szkół Publicznych w Czerniejewie odbyła się pogadanka, z uczniami i gronem pedagogicznym, poświęcona selektywnej zbiórce odpadów. Na spotkanie przybył Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Krzysztof Ostrowski, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie- Magdalena Musiałowicz. Prezentację multimedialną przygotowała Anna Tritt- Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a pokaz zgniatania butelek przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy w Czerniejewie. Uczniowie szkół nabyli wiedzę teoretyczną dotyczącą zbiórki odpadów ich segregacji, unieszkodliwiania i ponownego wykorzystania. Uczestnicy przeprowadzili doświadczenie na plastikowych butelkach PET, które pokazało słuszność zgniatania butelek przed umieszczeniem w kontenerze. Starsi uczniowie napisali test sprawdzający nabytą wiedzę ekologiczną. W nagrodę za zdobycie największej ilości punktów, uczestnicy konkursu pojadą na wycieczkę, na której będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami segregacji i unieszkodliwiania odpadów.

W środę ( 30 kwietnia) Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski uczestniczył również w obchodach dnia ekologicznego w Zespole Szkól w Trzemżalu pod hasłem „ Żyj Ekologicznie”. Uczniowie szkoły przedstawili bardzo ciekawy i różnorodny program artystyczny o tematyce ekologicznej, odbyły się liczne konkursy zespołowe sprawdzające wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz zostały rozstrzygnięte konkursy plastyczne w kategorii ekologicznych zakupów i rolnictwa ekologicznego. Wyłoniono również zwycięzców konkursu zbiórki surowców wtrórnych : makulatury, baterii, aluminium- I miejsce zajęła klasa V zbierając łącznie 245kg ( na 1 ucznia przydało 24,5 kg) kolejne miejsca zdobyły klasy IV i VI, w których średnio 1 uczeń zebrał ponad 20 kg surowców wtrórnych. Zwycięscy wszystkich konkursów otrzymali nagrody książkowe oraz przepiękne kwiaty doniczkowe, o które będą dbać w swoich klasach i które będę im przypominać o dzisiejszym dniu ekologicznym. Nagrody i gratulację dla uczestników oraz Dyrekcji, Organizatorów wręczył Starosta Krzysztof Ostrowski. Starosta podkreślił również, jak bardzo ważna jest edukacja proekologiczna w zakresie ochrony środowiska, selektywnej zbiórki odpadów, odnawialnych źródeł energii najmłodszego pokolenia ponieważ zaprocentuje to w przyszłości właściwym przygotowaniem i ukierunkowaniem młodzieży na poszanowanie naturalnego środowiska w swoim otoczeniu . Zapewnił, że Starostwo w ramach posiadanych środków z PFOS i GW, stara się wspomagać, współorganizować i dofinansowywać wszelkie akcje ekologiczne na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Starosta chciałaby zachęcić do współpracy również i giny, które wspierając swoje najbliższe środowiska lokalne, czynnie włączyłyby się i popierały akcje ekologiczne mające na celu popularyzację i rozszerzanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, inspirowanie działań i zachowań ekologicznych, wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne, nie tylko najbliższego otoczenia ale również całego powiatu gnieźnieńskiego.

Magdalena Musiałowicz
Starostwo Powiatowe