Zjazd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

2008-06-12

W programie zjazdu znalazło się m.in. złożenie sprawozdań przez ustępujący zarząd, podziękowanie zasłużonym członkom za ich działalność oraz przeprowadzenie wyborów do zarządu i komisji rewizyjnej.

Życzenia zdrowia i dalszej aktywności złożył członkom związku starosta Krzysztof Ostrowski. Poinformował również, że starostwo przygotowuje pomieszczenia na rzecz organizacji pozarządowych przy ul. Kościuszki w Gnieźnie. Będą mogły one korzystać z nich bezpłatnie, a także korzystać tam z porad specjalistów z zakresu pozyskiwania środków pozarządowych.

Ewa Michalak
Starostwo Powiatowe