Aktualny harmonogram ogłaszania konkursów
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w dniu 2 października br. podjął uchwałę w sprawie zmiany indykatywnego harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Programu.

Aktualny harmonogram jest dostępny na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

 

Starostwo Powiatowe