Centrum Kultury „Scena to Dziwna” w Gnieźnie

Adres:
ul. Roosevelta 42
62-200 Gniezno

Adres www: www.scenatodziwna.eu
Kadra kierownicza:

 

 

sekretariat: tel/fax 061 424 07 72
dyrektor: 061 424 07 73
główny księgowy: 061 426 18 97
pokój instruktorski: 061 424 07 71

 

 

Starostwo Powiatowe