Dokumenty do Priorytetu III WRPO Środowisko Przyrodnicze
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował wzory wniosków preselekcyjnych oraz wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu III WRPO Środowisko Przyrodnicze. Dokumenty zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 24 lipca br.

Ponadto zamieszczono również uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany wzoru wniosku o dofinansowanie dla Działania 3.3, a także uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu III WRPO Środowisko Przyrodnicze.

Informacje dostępne są na stronie internetowej, w zakładce Konkursy - dokumenty/ Dokumenty do Priorytetu III WRPO www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

 

Starostwo Powiatowe