Dom Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich


Adres:

Ul. Wrzesińska 21
62-200 Gniezno

Tel. (061) 426-11-45
Fax. (061) 426-11-45

adres e-mail: dps.gniezno@post.pl

 

 

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn), których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki. Jest placówką koedukacyjną - dla 60 osób.

 

 

 

Historia naszego Domu sięga lat powojennych, kiedy to Państwo Terakowscy - nieżyjący już mieszkańcy Gniezna, testamentem ofiarowali budynek wraz z ogrodem mieszczący się przy ulicy Wrzesińskiej 21 na cel społeczny. Ich życzenie spełniło się i w roku 1946 otwarto DOM STARCÓW, w którym urządzono pokoje, sypialnie, jadalnię. Znaleźli tutaj przystań ludzie starzy i potrzebujący opieki. Niestety, nie zachowały się żadne dokumenty z tego okresu pozwalające rozszerzyć naszą wiedzę na ten temat.

 

 

W latach 80-tych gospodarzem obiektu był Dom Rencistów, który podlegał strukturom organizacyjnym Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

Od 1990 roku już jako DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, usytuowany został w strukturze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od tego momentu Dom ten przeszedł głębokie zmiany merytoryczne, modernizację. A w końcu rozbudowę.

 

Od roku 1999r - DPS jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Został wpisany do Wojewódzkiego Rejestru - Domów Pomocy Społecznej pod pozycją 14 [czternastą]. Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Pawła Cymsa 16.


Struktura organizacyjna:

Dział Administracyjno-Gospodarczy "AG"

 

Dział Opiekuńczo – Wspomagający (w skład wchodzi "OT" i "OM")

Oddział Opiekuńczo-Medyczny "OM"


Oddział Opiekuńczo-Terapeutyczny "OT"

"Zdobywanie życzliwości wcale nie jest trudne. Trzeba jedno pamiętać - zawsze Ty robisz początek"


Warunki lokalowe:


Dom dysponuje samochodem osobowym z możliwością przewiezienia wózka inwalidzkiego.

Otoczenie:

 

Front Domu od ulicy Wrzesińskiej oddziela wąski pas zieleni. Z tyłu budynku znajduje się park. W parku wśród ścieżek spacerowych jest oczko wodne . W głębi parku mieszkańcy mają swoje ogródki działkowe - sami mogą uprawiać kwiaty i owoce.


Cele DPS - jako organizacji;

 

Podstawowe zadania DPS - jako instytucji:

Misją DPS w Gnieźnie jest:

 

 

"PRACUJĘ TAK, ABY STWORZYĆ PODOPIECZNYM DOM"

 

 

 

Kontakt:

 

 

W sprawach przyjęcia do DPS - kontakt z Pracownikiem Socjalnym, codziennie (z wyjątkiem sobót i niedziel) od godz. 8:00 – 14:00

 

Starostwo Powiatowe