Gospodarka prowincji

Prowincja bardzo bogata, mająca jeden z najwyższych PKB w Europie - powyżej 125% średniej unijnej na mieszkańca. Bardzo niskie bezrobocie - zaledwie 3%. Gospodarka oparta na małych przedsiębiorstwach: 90 % firm działających na rynku to firmy jedno lub kilkuosobowe. Dwie największe we Włoszech fabryki przetwórstwa drobiu eksportują swe produkty do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, jako najwięksi dostawcy drobiu do tych krajów.

Rozwinięte gałęzie to rolnictwo (głównie uprawa owoców, winorośli), budownictwo i turystyka.

Starostwo Powiatowe