Inwestycyjna polityka miasta Browary


Podstawowymi zadaniami polityki inwestycyjnej miasta są:


Głównymi priorytetami w kierunkach działalności gospodarczej są:

 

 

 

Starostwo Powiatowe