Kontakt

STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE
62-200 Gniezno
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

tel. 61 424 07 41
fax 61 424 07 70
 
www: https://www.powiat-gniezno.pl
e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl
 

Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie została wyznaczona Renata Góralczyk-Zielonka, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat-gniezno.pl we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.


Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów przyjmuje mieszkańców w środy - w godzinach od 14.00 do 19.00 oraz w piątki w godzinach od 8.30 do 13.30.dane do faktur:

nabywca: Powiat Gnieźnieński

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

NIP: 784-245-25-51

odbiorca/płatnik: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

 

Godziny pracy urzędu
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
tel. 61 424 07 09, 61 424 07 08
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek 7.30 - 15.00
środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 15.00
piątek 7.30 - 15.00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
środa 14.00 - 19.00
piątek 8.30 - 13.30


Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków po uprzednim umówieniu wizyty w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pod nr telefonu 61 424 07 04
 

Sekretarz Powiatu
Małgorzata Matczak
tel. 61 424 07 30
Skarbnik Powiatu
Wiesława Haławska
finanse@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 29
Biuro Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
biurorady@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 04
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
obywatelski@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 66 20/22
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
rzecznikkonsumentow@powiat-gniezno.pl
tel. 61 424 07 26


Biuro Obsługi Interesanta
telefon: 61 424 07 41
 

Komórki organizacyjne:
 
Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Skarbnik Powiatu 
Pani Wiesława Haławska
telefon: 61 424 07 15
e-mail: wieslawa.halawska@powiat-gniezno.pl 
 
 
Biuro Rady
Dyrektor
Pani Anna Ciesielska
telefon: 61 424 07 18
e-mail: 
 
Sekretarz
Pani Małgorzata Matczak
telefon: 61 424 07 30
e-mail: malgorzata.matczak@powiat-gniezno.pl 
 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Dyrektor
Pan Maciej Szczepański
telefon: 61 424 66 20
e-mail: maciej.szczepanski@powiat-gniezno.pl
 
 
Wydział Finansów
Dyrektor
Pani Wiesława Haławska
telefon: 61 424 07 29
e-mail: wieslawa.halawska@powiat-gniezno.pl
 
 
Wydział Promocji i Turystyki
Dyrektor
Pani Monika Boruszewska
telefon: 61 424 66 90
e-mail: monika.boruszewska@powiat-gniezno.pl
 
 
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor
Pan Maciej Szczepański
telefon: 61 424 66 20
e-mail: maciej.szczepanski@powiat-gniezno.pl 
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Dyrektor
Pani Monika Boruszewska
telefon: 61 424 66 90
 
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Zastępca Dyrektora
Pani Daria Benke
telefon: 61 424 07 50
e-mail: daria.benke@powiat-gniezno.pl
 
 
Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor
Pani Katarzyna Politowicz
telefon: 61 424 07 61
e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl 
 
 
Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Dyrektor
Pani Magdalena Musiałowicz
telefon: 61 424 07 27
e-mail: magdalena.musialowicz@powiat-gniezno.pl


Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Zastępca Dyrektora
Pan Janusz Winiarski
telefon: 61 424 07 35
e-mail: janusz.winiarski@powiat-gniezno.pl

 
Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Dyrektor
Pan Wojciech Krawczyk
telefon: 61 424 07 07
e-mail: wojciech.krawczyk@powiat-gniezno.pl
 
 
Wydział Edukacji i Sportu
Dyrektor
Pan Łukasz Kaszyński
telefon: 61 424 07 46
e-mail: lukasz.kaszynski@powiat-gniezno.pl
 
 
Wydział Inwestycji
Dyrektor
Pan Maciej Brzuszkiewicz
telefon: 61 424 06 92
e-mail: maciej.brzuszkiewicz@powiat-gniezno.pl 
  
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Dyrektor
Pani Małgorzata Cichomska-Szczepaniak
telefon: 61 424 66 10
e-mail: malgorzata.cichomska@powiat-gniezno.pl

 

Inspektor ds. kontroli tel. 61 424 07 26

Audytor wewnętrzny tel. 61 424 07 26

Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach tel. 61 424 66 86

Geolog powiatowy tel. 61 424 07 36

Geodeta powiatowy tel. 61 426 46 88 w. 40

Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. 61 424 07 26

Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@powiat-gniezno.pl

 

Aktualny Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - uchwała nr 551/2020 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:

 

Starostwo Powiatowe