Lokalizacja 1: Witkowo

Witkowo, teren Szkoły Podstawowej nr 2, Gmina Witkowo

 

Tematyka:

Uwarunkowania i przyczyny zaniku jezior

W lokalizacji znajduje się ogródek meteorologiczny wraz ze ścieżką przyrodniczo – edukacyjną. Ogródek jest ogrodzony oraz wyposażony w wiatę z ławostołem oraz kosze
do segregacji odpadów i stojak na rowery.

 

Wyposażenie:

Ekologiczne ścieżki przyrodniczo – edukacyjne:

Ogródki meteorologiczne:

 

Schemat lokalizacji

Starostwo Powiatowe