Lokalizacja 2: Niechanowo

Niechanowo, przy szkole podstawowej, Gmina Niechanowo

 

Tematyka:

Bioróżnorodność, ochrona gatunków zwierząt i roślin

W lokalizacji znajduje się ogródek meteorologiczny wraz ze ścieżką przyrodniczo – edukacyjną. Ogródek jest ogrodzony oraz wyposażony w wiatę z ławostołem oraz kosze do segregacji odpadów i stojak na rowery.

 

Wyposażenie:

Ekologiczne ścieżki przyrodniczo – edukacyjne:

Ogródki meteorologiczne:

 

Schemat lokalizacji

Starostwo Powiatowe