Lokalizacja nr 10: Gniezno przy ul. Słowackiego / Matejki teren CKZiU

Gniezno, ul. Słowackiego / Matejki

Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych 
i Wiedzy Przyrodniczej

Budynek centrum jest wykonany w technologii nowoczesnego modułowego budownictwa kontenerowego. Zlokalizowano go na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Będzie on ogólnodostępny w pełnym wymiarze czasu, tylko na cele realizacji konkursu, dla wszystkich odbiorców projektu tj. dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, młodzieży, osób podróżujących po szlaku piastowskim.

 

Wyposażenie:

 

Wizualizacja lokalizacji (galeria poniżej)

 

Starostwo Powiatowe