Lokalizacja nr 4: Łagiewniki Kościelne

Łagiewniki Kościelne, przy szkole podstawowej,
Gmina Kiszkowo

 

Tematyka:

Z wizytą w krainie ptaków.

W lokalizacji znajduje się ogródek meteorologiczny wraz ze ścieżką przyrodniczo – edukacyjną. Ogródek
jest ogrodzony oraz wyposażony w wiatę z ławostołem oraz kosze do segregacji odpadów i stojak na rowery.

 

Wyposażenie:

Ekologiczne ścieżki przyrodniczo – edukacyjne:

Ogródki meteorologiczne:

 

Schemat lokalizacji

Starostwo Powiatowe